Voor wie werken wij?

Veel van onze klanten hebben een eigen bedrijf of vermogen in de vorm van onroerend goed of beleggingen.

Wij vinden het leuk om te werken voor (en met) mensen die met eigen ideeën komen en die het niet erg vinden als wij niet overal een pasklaar antwoord op hebben.  Mensen die begrijpen dat sommige dingen tijd kosten en dat het soms beter is om de tijd te nemen om een probleem van meerdere kanten te bekijken.

Wij werken graag voor en met mensen die door slim, hard werken en met veel kennis van zaken hun werk doen. Die trots zijn op wat ze doen. Die weten wat ze willen. Die hun eigen weg gaan. Nuchtere mensen met een eigen visie die zich niet zomaar iets laten wijsmaken. Die zelf kritisch nadenken over wat ze horen of lezen. Die vooruit willen denken, die beslissingen willen nemen op basis van zakelijke, doordachte argumenten.

En: die van ons hetzelfde verwachten. 

Bent u zo iemand? Dan helpen wij u graag met uw fiscale en bedrijfsjuridische zaken.

Wat wij doen

DGA-vraagstukken
Wij adviseren bij het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw bedrijf. Vooral als het gaat om samenwerkingsvormen is het juridisch van belang is dat u goede afspraken maakt met uw beoogde compagnon(s). Maar de structuur van uw bedrijf is ook fiscaal van belang. Niet alleen om te voorkomen dat u teveel belasting betaalt, maar ook met het oog op toekomstige verkoop of bedrijfsopvolging, al dan niet in de familiesfeer. Denk ook aan het risico van een echtscheiding of overlijden. Dat zijn zaken waar u bij de structuur van uw bedrijf rekening mee moet houden.

Estate planning
Wij adviseren over het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw inkomen en vermogen, bijvoorbeeld met betrekking tot huwelijkse voorwaarden, onroerend goed bezit, schenkingen en testamenten. Dat gebeurt vaak in nauw overleg met een notaris.

Contracten
Wij adviseren over het opstellen van contracten. Wij beoordelen bestaande contracten op juridische houdbaarheid en risico op mogelijke claims.

Zakelijke conflicten
Wij adviseren en procederen bij (dreigende) conflicten met leveranciers of afnemers, zoals incassogeschillen of kwesties over wanprestatie en aansprakelijkheid.

Personeel
Wij adviseren over het opstellen van arbeidscontracten en bij ontslagprocedures.

Onroerend goed
Wij adviseren over koop, verkoop, huur en verhuur van bedrijfspand of kantoorruimte.