Voor wie werk ik?

Ik vind het leuk om te werken voor (en met) mensen die met eigen ideeën komen en die het niet erg vinden als ik niet overal een pasklaar antwoord op heb. Die begrijpen dat sommige dingen tijd kosten en dat het soms beter is om de tijd te nemen om een probleem van meerdere kanten te bekijken.

Ik word blij van mensen die door slim, hard werken en met veel kennis van zaken hun werk doen. Die trots zijn op wat ze doen. Die weten wat ze willen. Die hun eigen weg gaan. Nuchtere mensen met een eigen visie die zich niet zomaar iets laten wijsmaken. Die zelf kritisch nadenken over wat ze horen of lezen. Die vooruit willen denken, die beslissingen willen nemen op basis van zakelijke, doordachte argumenten.

En: die van mij hetzelfde verwachten. 

Bent u zo iemand? Dan help ik u graag met uw belastingzaken.

Mijn werkterrein

Mensen vragen vaak aan een advocaat: in welk rechtsgebied bent u gespecialiseerd? Mijn antwoord is dat mijn werkterrein zich niet laat beperken tot een enkel rechtsgebied. Ik ben gespecialiseerd in belastingrecht, maar in het werk dat ik doe kom ik regelmatig in aanraking met andere rechtsgebieden: civiel procesrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht, strafrecht. 

Wat ik doe

DGA-vraagstukken
Ik adviseer bij het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw bedrijf. Vooral als het gaat om samenwerkingsvormen is het juridisch van belang is dat u goede afspraken maakt met uw beoogde compagnon(s). Maar de structuur van uw bedrijf is ook fiscaal van belang. Niet alleen om te voorkomen dat u teveel belasting betaalt, maar ook met het oog op toekomstige verkoop of bedrijfsopvolging, al dan niet in de familiesfeer. Denk ook aan het risico van een echtscheiding of overlijden. Dat zijn zaken waar u bij de structuur van uw bedrijf rekening mee moet houden.

Estate planning
Ik adviseer over het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw inkomen en vermogen, bijvoorbeeld met betrekking tot huwelijkse voorwaarden, onroerend goed bezit, schenkingen en testamenten. Dat gebeurt vaak in nauw overleg met een notaris.

Procedures tegen de Belastingdienst
Ik treed voor u op bij (dreigende) conflicten over o.a. navorderingsaanslagen, boetes, klachten over het optreden van ambtenaren, schadevergoeding.

Bijstand bij fiscale fraude
Ik treed als raadsman voor u op bij (dreigende) strafvervolging in fraudezaken.

Benadeeld door fraude
Ik treed voor u op bij schade als gevolg van fraude, bedrog, oplichting. Als u benadeelde partij bent in een fraudezaak of slachtoffer bent van bedrog, oplichting of andere vormen van financiële malversatie, dan kan ik u adviseren hoe u de schade juridisch kunt verhalen op de dader/veroorzaker. Daarbij overleg ik ook met opsporingsinstanties, justitie en verzekeraars.