Wat wij doen

Fiscale advocatuur
Wij zijn gespecialiseerd in de fiscale advocatuur. Een fiscaal advocaat (advocaat-belastingkundige of belastingadvocaat) is een advocaat die gespecialiseerd is in de behandeling van belastingzaken en/of daaraan verwante zaken, zoals fiscale strafzaken of invorderingsgeschillen met de Ontvanger.

Onze focus ligt bij het voorkomen en oplossen van problemen met de Belastingdienst, al dan niet door het voeren van gerechtelijke procedures (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk, civielrechtelijk). Procederen is voor ons geen doel op zich, maar er zijn situaties waarin u geen keuze heeft of procederen uw beste optie is.

Wij leveren toegevoegde waarde in belastingzaken. Dat doen wij door specialistische kennis te combineren met jarenlange ervaring in de praktijk, niet alleen in de (fiscale) advocatuur, maar ook in het bedrijfsleven, bij belastingadvieskantoren en bij de FIOD. Wij zijn vertrouwd met de organisatie en werkwijze van toezichthouders en opsporingsdiensten en kunnen goed schakelen tussen de fiscale, boekhoudkundige, civielrechtelijke en strafrechtelijke aspecten van uw zaak.

Fiscale procedures
Wij adviseren en procederen bij meningsverschillen of (dreigende) conflicten met de Belastingdienst. Wij onderhandelen namens u om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen en wij procederen via de belastingrechter over de hoogte van de (navorderings- of naheffings-) aanslag of fiscale (vergrijp)boete. Ook staan wij u graag terzijde bij boekenonderzoeken (belastingcontrole).

– bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie
– klachtprocedures
– invorderingsgeschillen
– schadevergoedingsacties

Fiscale en economische strafzaken
Wij zijn gespecialiseerd in rechtsbijstand op het gebied van fiscaal en (financieel-) economisch strafrecht. Bij vervolging wegens vermeende (belasting)fraude, valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting, witwassen, heling en soortgelijke delicten kunnen wij voor u de degens kruisen met de opsporingsdiensten (FIOD) en het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket).

– bijstand in elke fase van de strafzaak (aanhouding, verhoor, zitting, hoger beroep)
– verweer tegen strafvorderlijke inbeslagneming
ontnemingsprocedures (plukze)

Eerstelijnsrechtshulp op andere gebieden
Op veel andere gebieden verlenen wij – voorzover mogelijk – eerstelijns rechtshulp. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, vragen op het gebied van erfrecht, familierecht of problemen met gemeente, uwv, telecomproviders, banken of verzekeraars. Kunnen wij u niet helpen of is inschakeling van een specialist nodig? Dan verwijzen wij u graag door naar een collega.

Wat wij niet doen

Wij zijn weliswaar fiscaal onderlegd, maar wij zijn géén belastingadvieskantoor in de traditionele zin van het woord. Wij verstrekken doorgaans geen belastingadviezen, anders dan in het kader van een (dreigend) conflict met de Belastingdienst of wanneer een verschil van inzicht met de fiscus voorzienbaar lijkt.

Ook doen wij in beginsel geen belastingaangiften en verzorgen wij geen administraties. Het kan bij uitzondering voorkomen dat wij in het kader van een (dreigend) conflict met de Belastingdienst behulpzaam zijn bij het verzorgen van de aangifte, maar dat gebeurt dan (meestal) vanuit onze rol als advocaat en enkel en alleen om het (dreigende) conflict af te wenden of op te lossen.