STRAFRECHT

Bent u als verdachte aangehouden door de politie of door rechercheurs van een bijzondere opsporingsdienst (o.a. FIOD)? Heeft het Openbaar Ministerie u gedagvaard in een strafzaak? Of bent u opgeroepen als getuige? U staat er niet alleen voor.

– bijstand in elke fase van de strafzaak (aanhouding, verhoor, zitting, hoger beroep)
– verweer tegen strafvorderlijke inbeslagneming
ontnemingsprocedures (plukze)
schadevergoeding na vrijspraak

Commuun strafrecht
Wij hebben ruime ervaring met verdediging in allerlei soorten strafzaken, zoals vervolging wegens o.a. diefstal, verkeersovertredingen, mishandeling, huiselijk geweld, verdovende middelen, zedendelicten.

Fiscaal en (financieel-) economisch strafrecht
Wij zijn gespecialiseerd in rechtsbijstand op het gebied van fiscaal en (financieel-) economisch strafrecht. Bij vervolging wegens vermeende (belasting)fraude, valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting, witwassen, heling en soortgelijke delicten kunnen wij voor u de degens kruisen met de opsporingsdiensten (FIOD) en het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket).