Jacob van den Beldt, advocaat en fiscaal jurist

Jacob van den Beldt is geboren in 1965 en in 1991 afgestudeerd als fiscaal jurist (Universiteit van Amsterdam).

Jacob van den Beldt heeft in zijn carrière veel verschillende dingen gedaan: van beloningsspecialist tot belastingadviseur, van docent tot auteur en van FIOD-ambtenaar tot advocaat.  Hij is breed geïnteresseerd, leergierig en verdiept zich graag in ingewikkelde puzzels. Hij houdt ervan om tegenstrijdigheden bloot te leggen. Jacob van den Beldt zet de zaken voor u in het juiste perspectief.

In meer dan 25 jaar heeft hij brede ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, bij accountants- en belastingadvieskantoren, advocatenkantoren en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Hij is docent en ontwikkelaar geweest voor diverse fiscale opleidingen en heeft veel gepubliceerd over fiscaal-technische onderwerpen in diverse vaktijdschriften. Nadat hij in de jaren 1994-1997 een eigen (belastingadvies)kantoor heeft gehad, is hij in 2007 opnieuw een eigen praktijk begonnen.

Door zijn opleiding en ervaring is Jacob van den Beldt gewend om de zaken die hij onder ogen krijgt vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en gaat hij cijfers niet uit de weg.

Jacob van den Beldt is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Binnen de NOB is hij actief als lid van de Klankbordgroep Kleine Kantoren en redactielid van het NOB-magazine Orde.

Werkervaring:
1992-1994: werkzaam bij Hagemeyer NV
1994-1997: zelfstandig belastingadviseur
1997-1999: belastingadviseur bij Sterk & Assendelft Accountants
1999-2000: belastingadviseur bij Boekel De Nerée
2000-2006: werkzaam bij de Belastingdienst (FIOD)
2006: advocaat bij Jaeger-advocaten-belastingkundigen
2007-heden: zelfstandig fiscaal advocaat

Nevenfuncties:
2002: lid vakredactie Recherchemagazine
2007: free lance opleider SOSV opleidingen
2008: free lance auteur Wolters Kluwer (data juridica)
2011-2014: free lance docent hogeschool Markus Verbeek Praehep
2013-2019: free lance auteur Reed Business (Elsevier FiscaalTotaal)
2014-2017: free lance docent/materiaalontwikkelaar hogeschool NCOI
2016 – heden: lid Klankbordgroep Kleine Kantoren NOB
2017- heden: lid redactie NOB Magazine Orde

Wat u van ons mag verwachten

Zorgvuldigheid
Wij doen ons werk zo zorgvuldig mogelijk. Wij gaan niet over één nacht ijs. Wij nemen de tijd om uw zaak uitvoerig met u te bespreken en naar de beste oplossing te zoeken. Bevindingen, adviezen en gemaakte afspraken leggen wij duidelijk vast.

Discretie
Onze cliënten hechten veel waarde aan hun privacy. Mensen lopen immers liever niet te koop met hun belastingproblemen. Om die reden zult u dus ook geen namen van cliënten op onze site vinden.

Als advocaat zijn wij uiteraard gebonden aan onze geheimhoudingsplicht, maar wij zoeken ook niet onnodig de publiciteit.

Doen wat nodig is
Wij doen wat nodig is om uw belangen te behartigen. Dat betekent: praten waar het kan, procederen waar het moet. Wij drijven zaken niet onnodig op de spits, Wij doen wat nodig is.

Als praten niet meer helpt
Wij komen op voor uw belangen, ook als praten niet meer helpt. Onze aanpak bij het oplossen van problemen heeft zich in de praktijk bewezen.