Tarieven

Voordat wij voor u aan de slag gaan, voeren wij in beginsel altijd een gratis oriënterend gesprek.

Wij werken in beginsel op basis van uren x tarief. Indien mogelijk proberen wij vaste prijzen af te spreken voor vastomlijnde werkzaamheden. Op basis van ervaring maken wij een inschatting van de tijd die het ons kost om het werk te doen en geven wij u een indicatie.

Voor wat betreft het voeren van procedures: wij doen in bepaalde gevallen zaken op toevoegingsbasis (pro deo zaken). Of u in aanmerking komt voor een toevoeging bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand (zie www.rvr.org). Als u een bedrijf of vermogen heeft, komt u meestal niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Wij rekenen met verschillende uurtarieven (variërend van € 150 tot € 250 per uur), afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de zaak waar het om gaat. Al onze tarieven worden vermeerderd met 21% BTW.

Tenzij we iets anders afspreken, sturen wij altijd eerst een overzicht van de tijd die wij aan uw zaak hebben besteed. Daar doen wij een declaratievoorstel bij. Als u daarmee akkoord gaat, sturen wij u een declaratie, met het verzoek om die per omgaande te betalen.

Hoe blijft u op de hoogte?

Alle schriftelijke communicatie over dossiers/zaken waar wij mee bezig zijn verloopt (in beginsel) via e-mail of andere elektronische weg, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u daartegen bezwaar heeft. In dat geval verloopt de schriftelijke communicatie per gewone post.

Wij houden u regelmatig op de hoogte over het verloop van de zaken waar wij mee bezig ben door verstrekking van kopieën van correspondentie en overige relevante stukken.

Wat gebeurt er met dossiers?

Wij hanteren voor dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) een bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na afloop van de bewaartermijn worden de dossiers vernietigd.

Indien en voor zover van toepassing, worden schaduwstukken in strafzaken conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak geretourneerd aan het desbetreffende gerecht, dan wel vernietigd.

Overige kantoorinformatie

Identificatie- en meldplicht
Advocaten en belastingadviseurs zijn verplicht om cliënten te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) bestaat in bepaalde gevallen een meldplicht voor advocaten en belastingadviseurs.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
 Van den Beldt  Tax & Legal is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global SE (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam) onder polisnummer V0100120135. Het verzekerd bedrag beloopt maximaal € 1.000.000,- per aanspraak, maximaal tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per aanspraak.

Rechtsgebiedenregister
Mr. J. van den Beldt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en (sub)rechtsgebieden geregistreerd:

– belastingrecht
– strafrecht, financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht

Op grond van deze registratie is Mr. van den Beldt verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Klachtenregeling
Van den Beldt Tax & Legal beschikt over een kantoorklachtenregeling. Deze kunt u hier inzien.

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid wordt de praktijk van mr. J. van den Beldt waargenomen door mr. J.A. Heeren (Advocatenkantoor Heeren, 023 303 2200).

Derdengelden
Van den Beldt Tax & Legal beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

KvK inschrijving, BTW-identificatienummer en Beconnummer
KvK Amsterdam nr. 54032385, BTW-id NL002082432B40, Beconnummer 524.530

Aangesloten bij:

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

De Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen