Wat kost mijn werk?

Als ik voor u aan de slag ga, dan reken ik in beginsel een uurtarief dat ik vooraf met u afspreek. Daar komt dan nog 21% BTW bij. Tenzij we iets anders afspreken, stuur ik altijd eerst een overzicht van de tijd die ik aan uw zaak heb besteed. Daar doe ik een declaratievoorstel bij. Als u daarmee akkoord gaat, stuur ik u een declaratie.

Ik reken met verschillende uurtarieven, afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de zaak waar het om gaat.  Sommige zaken zijn spoedeisend, andere zijn juist gebaat bij rustig wikken en wegen.

Om u een indicatie te geven van de uurtarieven die ik hanteer:

  • voeren van procedures: vanaf € 200 exclusief BTW
  • advieswerkzaamheden: vanaf € 150 exclusief BTW
  • administratief werk: vanaf € 75 exclusief BTW.

In bepaalde gevallen spreek ik een vaste prijs met u af. Dan weten we allebei waar we aan toe zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor min of meer vastomlijnde werkzaamheden.

Hoe blijft u op de hoogte?

Alle schriftelijke communicatie over dossiers/zaken waar ik mee bezig ben verloopt (in beginsel) via e-mail of andere elektronische weg, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u daartegen bezwaar heeft. In dat geval verloopt de schriftelijke communicatie per gewone post.

Ik houd u regelmatig op de hoogte over het verloop van de zaken waar ik mee bezig ben door verstrekking van kopieën van correspondentie en overige relevante stukken.

Wat gebeurt er met dossiers?

Ik hanteer voor dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) een bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na afloop van de bewaartermijn worden de dossiers vernietigd.

Overige kantoorinformatie

Identificatie- en meldplicht
Advocaten en belastingadviseurs zijn verplicht om cliënten te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) bestaat in bepaalde gevallen een meldplicht voor advocaten en belastingadviseurs.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
Ik ben verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid conform de eisen die de beroepsorganisatie stelt. Als u klant bent, vertel ik u daar desgevraagd graag meer over.

KvK inschrijving, BTW- en Beconnummer

KvK Amsterdam nr. 54032385, BTW nr. 1863.29.908.B.02, Beconnummer 524.530

Aangesloten bij:

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

De Nederlandse Orde van Advocaten

http://www.advocatenorde.nl