FISCAAL RECHT

Heeft u een aanslag ontvangen waar u het niet mee eens bent? Komt u er met de inspecteur niet meer uit? Laat uw zaak door ons bepleiten.

Fiscale advocatuur
Wij zijn gespecialiseerd in de fiscale advocatuur. Een fiscaal advocaat (advocaat-belastingkundige of belastingadvocaat) is een advocaat die gespecialiseerd is in de behandeling van belastingzaken en/of daaraan verwante zaken, zoals fiscale strafzaken of invorderingsgeschillen met de Ontvanger.

Onze focus ligt bij het voorkomen en oplossen van problemen met de Belastingdienst, al dan niet door het voeren van gerechtelijke procedures (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk, civielrechtelijk). Procederen is voor ons geen doel op zich, maar er zijn situaties waarin u geen keuze heeft of procederen uw beste optie is.

Wij leveren toegevoegde waarde in belastingzaken. Dat doen wij door specialistische kennis te combineren met jarenlange ervaring in de praktijk, niet alleen in de (fiscale) advocatuur, maar ook in het bedrijfsleven, bij belastingadvieskantoren en bij de FIOD. Wij zijn vertrouwd met de organisatie en werkwijze van toezichthouders en opsporingsdiensten en kunnen goed schakelen tussen de fiscale, boekhoudkundige, civielrechtelijke en strafrechtelijke aspecten van uw zaak.

Fiscale procedures
Wij verlenen rechtsbijstand bij (dreigende) conflicten met de Belastingdienst. Wij onderhandelen namens u om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen en wij procederen via de belastingrechter over de hoogte van de (navorderings- of naheffings-) aanslag of fiscale (vergrijp)boete. Ook staan wij u graag terzijde bij boekenonderzoeken (belastingcontrole).

– bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie
klachtprocedures
– invorderingsgeschillen
schadevergoedingsacties