CIVIEL RECHT

Heeft u een dagvaarding gekregen? Of is het nodig dat u zelf een procedure bij de rechter start? Omdat er sprake is van een geschil waar u niet meer door overleg met de wederpartij uitkomt? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Arbeidsrecht
ontslagrecht
bedrijfseconomisch ontslag
– ontslag bij ziekte
transitievergoeding
loonvordering
concurrentiebeding

Ondernemingsrecht
– aandeelhoudersgeschillen
– geschillen tussen firmanten/compagnons
– herstructurering
bestuurdersaansprakelijkheid
– concernvraagstukken
– jaarrekeningenrecht
– liquidatie

Erfrecht
verdeling nalatenschap
verwerpen erfenis
beneficiaire aanvaarding
– testament en legaat
– schenking

Personen- en familierecht
echtscheiding
ouderlijk gezag
erkennen kind
vaststellen vaderschap
alimentatie