Waar ik blij van word

Ik ben Jacob van den Beldt. Als fiscalist en advocaat leg ik mij toe op het beschermen van uw inkomen en vermogen met juridische middelen.

Ik kom op voor uw belangen, ook als praten niet meer helpt. Mijn aanpak bij het oplossen van problemen heeft zich in de praktijk bewezen.

Waar ik blij van word? Het bedenken (en vastleggen!) van optimale oplossingen voor de bescherming van uw inkomen en vermogen, zowel zakelijk als privé. En zo nodig procederen als daarover conflicten optreden.

Advies en rechtsbijstand bij:
– het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw bedrijf;
– het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw geldzaken in privé;
– (dreigende) conflicten met de Belastingdienst;
– (dreigende) conflicten met financiële instellingen;
– (dreigende) financiële conflicten in de familiesfeer;
– benadeling door fraude, bedrog, oplichting.

Optimaliseren structuur bedrijf

Ik adviseer bij het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw bedrijf. Vooral als het gaat om samenwerkingsvormen is het juridisch van belang is dat u goede afspraken maakt met uw beoogde compagnon(s). Maar de structuur van uw bedrijf is ook fiscaal van belang. Niet alleen om te voorkomen dat u teveel belasting betaalt, maar ook met het oog op toekomstige verkoop of bedrijfsopvolging, al dan niet in de familiesfeer. Denk ook aan het risico van een echtscheiding of overlijden. Dat zijn zaken waar u bij de structuur van uw bedrijf rekening mee moet houden.

Optimaliseren structuur geldzaken in privé

Ik adviseer over het optimaal (fiscaal en juridisch) structureren van uw geldzaken in privé, bijvoorbeeld met betrekking tot huwelijkse voorwaarden, onroerend goed bezit, schenkingen en testamenten. Dat gebeurt vaak in nauw overleg met een notaris.

Procedures tegen de Belastingdienst

Ik treed voor u op bij (dreigende) conflicten met de Belastingdienst over (inkomsten uit) ondernemingsvermogen, onroerend goed of andere bezittingen.

Procedures tegen financiële instellingen

Ik treed voor u op bij (dreigende) conflicten met financiële instellingen over bijvoorbeeld kredietovereenkomsten, verzekeringen, beëindiging van contracten, wanprestatie en/of (vermogens)schade.

Financieel conflict in de familiesfeer

Ik treed voor u op bij (dreigende) conflicten over geldzaken in de familiesfeer, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis. Ik kan als advocaat in dat soort situaties bemiddelen, onderhandelen of zonodig procederen. In sommige gevallen verdient het de voorkeur dat u een gespecialiseerde echtscheidings- of erfrechtadvocaat inschakelt en dat ik meedenk over de fiscale gevolgen. Omdat ik zelf ook advocaat ben, maakt dat de communicatie met gespecialiseerde collega-advocaten makkelijker.

Benadeeld door fraude, bedrog, oplichting

Ik treed voor u op bij schade als gevolg van fraude, bedrog, oplichting. Als u benadeelde partij bent in een fraudezaak of slachtoffer bent van bedrog, oplichting of andere vormen van financiële malversatie, dan kan ik u adviseren hoe u de schade juridisch kunt verhalen op de dader/veroorzaker. Daarbij overleg ik ook met opsporingsinstanties, justitie en verzekeraars.

Jacob van den Beldt in de media

Bekijk hier de berichten in de media

Wat kan ik voor U betekenen?

– Vraagt u zich af of uw inkomen en vermogen voldoende beschermd zijn?
– Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst?
– Komt u er niet meer uit met uw bank of verzekeraar?
– Is er sprake van een financieel conflict in de familiesfeer?
– Bent u benadeeld door fraude, bedrog of oplichting?

Wacht niet langer, leg uw vragen aan mij voor! Bel 023 532 53 04.

Specialist met een brede blik

Ik doe mijn best om specialist te zijn en te blijven. Ik ga niet over één nacht ijs. Ik houd de vakliteratuur bij en volg geregeld opleidingen op mijn vakgebied.

Daarnaast heb ik een uitgebreid netwerk van specialisten met expertise op uiteenlopende terreinen waar ik nauwe contacten mee onderhoud.  Zo houd ik mijn kennis dus up to date en kan ik u indien nodig in contact brengen met de juiste specialist.

Lees waar ik over schrijf

Ik schrijf regelmatig over actuele ontwikkelingen in mijn vakgebied. Onderwerpen waar ik mij voor het schrijven van artikelen in verdiep zijn onder meer de auto van de zaak, de positie van de directeur-grootaandeelhouder, verliescompensatie, lenen van en aan de BV en formele aspecten van de belastingheffing.

Privacyverklaring